Önder Çalbay

Üyelik Sözleşmesi
01-Ocak-2001

Yeni Ecza Deposu San.ve Tic.Ltd.Şti.

Onlıne Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi

 

 MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

 Bir taraftan, Mücahitler Mahallesi 52055 nolu sokak No:3/B Şehitkamil/Gaziantep  adresinde ikamet eden Yeni Ecza Deposu San.ve Tic.Ltd.Şti.(Bundan böyle “Yeni Ecza Deposu” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, bu sözleşmeyi “Kabul ediyorum” linkini tıklayarak sözleşmeyi kabul ettiğini taahhüt eden “ECZACI” WebDepo veya www.yenieczadeposu.com.tr adresinden girilebilen Yeni Ecza Deposu San.ve Tic.Ltd.Şti.Online Internet Alışveriş Sitesi bundan böyle “WebDepo” olarak anılacaktır. WebDepo alışveriş sitesi ile veya Yeni Ecza Deposu ile yapılacak kredi kartı taksitlendirme işlemleri bundan böyle “Ortak ödeme” olarak anılacaktır.

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 Yeni Ecza Deposu’nun internet üzerinden İş Ortaklarına online olarak ürün satışı yaptığı www.WebDepo.com.tr adresinde üyelik sisteminin kullanıma açılması, Kredi Kartları kullanılarak verilen siparişler, elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyat ve stok bilgileri, sipariş ve projelerin takibi ve fiyatlandırılması, finansal işlemler için elektronik ortamda ödeme araçları (her türlü KREDİ KARTI , Sanal POS, Mobil POS ve Mail Order) ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları Yeni Ecza Deposu ile ECZACI’nın karşılıklı yükümlülüklerini belirler. Ayrıca işbu sözleşme ile WebDepo üzerinden yapılacak Kredi Kartına Taksitlendirme işlemlerinin çalışma yöntemi, devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar, Yeni Ecza Deposu ile ECZACI’nın karşılıklı yükümlülükleri belirlenir.

MADDE 3- ÜYELİK SİSTEMİ:

1-Kullanıcı Kodu: ECZACI, Yeni Ecza Deposu’nun belirleyeceği bir kullanıcı kodu ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Kullanıcı kodu özeldir ve aynı kullanıcı kodu iki farklı ECZACI’ya verilemez. ECZACI istemesi halinde değişik yetkilere sahip Kullanıcı Kod’ları yaratılmasını Yeni Ecza Deposu’ndan isteyebilir ve bunları şirket içindeki yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve WebDepo adresinde belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. ECZACI bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.

2- Şifre: İlk kullanımda geçici şifre Yeni Ecza Deposu tarafından belirlenir. İlk kullanımda ECZACI bu şifreyi mutlaka değiştirmesi gerekmektedir. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması ECZACI’nın sorumluluğunda olup Yeni Ecza Deposu şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Değişik yetkilere sahip diğer kullanıcıların şifresi aynı şekilde ilk kullanımda değiştirilmelidir.

3- Kullanım: ECZACI’nın WebDepo üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı kodu ve şifresini girmesi gerekmektedir. Yeni Ecza Deposu tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi ECZACI’ya bu hizmeti vermekten sakınabilir.

MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 A-YENİ ECZA DEPOSU’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1- Yeni Ecza Deposu WebDepo’nun ve ORTAK ÖDEME sistemlerinin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.

2- Yeni Ecza Deposu WebDepo’dan verilen siparişleri, mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde ECZACI’ya teslimini gerçekleştirmek için azami çaba gösterir.

 3- Yeni Ecza Deposu ürün teslimlerinde adil bir sıra gözeterek ECZACI’ya teslimi gerçekleştirecektir. Ancak Yeni Ecza Deposu’nun bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden Yeni Ecza Deposu’nu sorumlu tutulamaz.

 4- Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi Yeni Ecza Deposu’nun güvenliğinde olup, bu bilgileri Yeni Ecza Deposu ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.

 B-ECZACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1- ECZACI tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde ECZACI üyeliğinin Yeni Ecza Deposu tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,

2- WebDepo girişi için kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, erişim ile ilgili şifre ve kullanıcı kodu’nun güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu şifre ve kullanıcı kodu kullanılarak yapılan bütün işlemlerin ECZACI tarafından yapıldığını ve Yeni Ecza Deposu’ndan bu işle ilgili aldığı tüm kullanıcı kodu ve şifreleri kullanacak kişilerin ECZACI tarafından yetkilendirildiğini,

 3- Verilen siparişlerde Yeni Ecza Deposu’nun belirlediği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile yada mal teslimi nakit olarak yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı Yeni Ecza Deposu’nun bütün zararlarını tazmin edeceğini, ORTAK ÖDEME sistemi ile gerçekleştirilen Taksitli ödeme işlemlerinde ECZACI EORTAK’dan dökümünü alacağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı’nı kart sahibine imzalatarak “0342 324 96 16” numaralı faksa hemen fakslayacağını ve bir hafta süre içerisinde Yeni Ecza Deposu’na ulaştırmayı kabul ettiğini;

 4- ORTAK ÖDEME sistemi ile gerçekleştirilen Taksitli ödeme işlemlerinde ECZACI EORTAK’dan dökümünü alacağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı’nı kart sahibine imzalatarak “0342 324 96 16”numaralı faksa hemen fakslayacağını ve bir hafta süre içerisinde Yeni Ecza Deposu’na ulaştırmayı kabul ettiğini;

 5- ORTAK ÖDEME sistemi ile gerçekleştirilen işlemlerden doğan finansman giderinin Yeni Ecza Deposu tarafından müşteriye KDV dahil olarak fatura edileceğini;

 6- ECZACI ORTAK ÖDEME sistemi ile yapmış olduğu işlemlerden dolayı Yeni Ecza Deposu oluşan net alacağını en geç bir hafta içerisinde satın alma yolu ile kapatacağını ve bu alacaklarını daha önceden oluşmuş bir borç kalemi ile mahsup edemeyeceğini;

7- ORTAK ÖDEME sistemi ile yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık vesaire tüm riskler ECZACI üzerinde olup, çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde Yeni Ecza Deposu rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların derhal ECZACI’nın cari hesabına borç olarak kaydedileceğini yada Yeni Ecza Deposu tarafından talep edildiğinde derhal ve nakden ödeneceğini;

8- Kullanıcı Kodu veya açılmasını talep ettiği diğer Kullanıcı Kod’larıyla yapacağı tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağı,

9- ECZACI’nın üye bilgilerinin diğer kişiler tarafından öğrenilmesinden dolayı ortaya çıkacak zararlardan Yeni Ecza Deposu’nun sorumlu olmayacağını,

10- Servis kullanımı esnasında, kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden Yeni Ecza Deposu’nun sorumlu olmayacağını,

 11- WebDepo’da sunulan hizmetlere Yeni Ecza Deposu tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, Yeni Ecza Deposu’nun uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini,

 12- Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,

13- Yeni Ecza Deposu’nun izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,

14- Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

15-WebDepo’da verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının Yeni Ecza Deposu’na ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını,

16- Online üyelik sözleşmesini “Kabul Ediyorum” linkini tıklayarak “ WebDepo Üyelik ve Kredi Kartı ile Satış Sözleşmesi“ ni onayladığını kabul ve taahhüt eder.

 MADDE 5- YETKİLER:

 Bu sözleşme kapsamında Yeni Ecza Deposu aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.

 1- Yeni Ecza Deposu WebDepo sitesinin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamamen durmasından dolayı ECZACI üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan Yeni Ecza Deposu hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

2- WebDepo üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını, belirlemeye ve değiştirmeye Yeni Ecza Deposu yetkilidir. Sipariş girildikten sonra Yeni Ecza Deposu yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile Yeni Ecza Deposu’nun stok yapısı ile sınırlıdır. Yeni Ecza Deposu siparişi aldıktan sonra, bu siparişi iptal ederek, ECZACI’nın ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.

3- Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı, kullanımı ile ilgili Yeni Ecza Deposu tek taraflı olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

4- Yeni Ecza Deposu sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile ECZACI’ya ulaştırabilir.

 5- Yeni Ecza Deposu mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde ECZACI’ya alış veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.

6- Yeni Ecza Deposu, ECZACI’nın WebDepo’dan başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden Yeni Ecza Deposu sorumlu değildir.

7- İş bu sözleşme ECZACI tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylandıktan sonra Yeni Ecza Deposu ya gönderilmesinden sonra Kullanıcı Kodu ve geçici şifre ECZACI’ya gönderilecektir. Yeni Ecza Deposu bu sözleşmeyi imzalamış veya daha önce imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan ECZACI’nın, yeni bir şifreye sahip olmasını ya da şifrelerini kullanmasını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.

8- Yeni Ecza Deposu, ECZACI’nın sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 9- Yeni Ecza Deposu  WebDepo servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt eder.

10- Yeni Ecza Deposu üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma ve eksiltme hakkına şimdiden sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı Yeni Ecza Deposu sorumlu değildir.

11- Yeni Ecza Deposu gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir. MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ:

 İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 MADDE 7- GİZLİLİK :

 ECZACI sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeble olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde WebDepo sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Yeni Ecza Deposu, ECZACI’nın bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tesbit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, ECZACI bu konuda Yeni Ecza Deposu’nun uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.

 MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI :

 Yeni Ecza Deposu sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde ECZACI’ya teslim eder. Yeni Ecza Deposu teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı ECZACI’nın seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya, Yeni Ecza Deposu’nun anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları Yeni Ecza Deposu tarafından belirlenmediği için bu teslimat’da Yeni Ecza Deposu sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin Yeni Ecza Deposu yada ECZACI tarafından ödenmesi konusunda Yeni Ecza Deposu tek taraflı olarak istediği zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma Ücreti Yeni Ecza Deposu tarafından ödenmesi halinde, birinci defada ECZACI yerine bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı ECZACI tarafından ödenir. ECZACI’nın malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti ECZACI’nın Cari hesabına borç kayıt edilecek, sipariş kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar Kredi Kartından tahsil edilecektir. Bu durumlarda sipariş sipariş iptal edilmiş sayılacak ve Yeni Ecza Deposu’nun bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar ECZACI tarafından tazmin edilecektir.

 MADDE 9- VERGİLENDİRME :

 Yeni Ecza Deposu’nun WebDepo üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut Vergi Kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracat’a dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır. Vergi Kanunlarında ileride çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca ECZACI’nın kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

MADDE 10- UYGULANACAK HÜKÜMLER :

 Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır.

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ :

 İş bu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Gaziantep Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

MADDE 12- YÜRÜRLÜLÜK :

 WebDepo ECZACI Üyelik Sözleşmesi, Ek-1’de bulunan Kredi Kartı ile Ödeme Formu’nu ve Ek-2 Bilgilendirme Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurup, karşılıklı imzalandıkdan sonra taraflar arasında sürekli olarak yürürlüğe girer.

 MADDE 13- SÖZLEŞMENİN FESHİ :

İş bu sözleşme Yeni Ecza Deposu veya MÜŞTERİ’nin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla, sona erdirilebilir.

MADDE 14- KREDİ KARTI KULLANIMI :

 Ödemelerini kredi kart ile yapmak isteyen ECZACI’lar öncelikle şirkete ait veya sözleşmeyi imzalayan şirket yetkilisinin kişisel kredi kartlarının her biri için ayrı ayrı EK-1 de bulunan “kredi kartı ile ödeme formunu” doldurup imza ve kaşeleyip Yeni Ecza Deposu sözleşme ile beraber ulaştıracaktır. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, Yeni Ecza Deposu ürün teslimini ECZACI’nın bu sözleşmede imzası bulunan ve şirketi temsile yetkili kişisine yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan dolayı ECZACI sorumlu olacak ve Yeni Ecza Deposu’nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu sözleşmenin 1 nolu eki olan Kredi Kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve MÜŞTERİ tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu Yeni Ecza Deposu’na ulaştığı tarihten itibaren işlem yapılabilecektir. Verilen siparişlerin Mobil POS cihazı, sanal POS, taksitli kart veya mail order ile ödenmesi durumunda Eczacı yaptığı ödemenin ve kullandığı kredi kartlarının tüm sorumluluğunu taşır. Eczacı’nın üçüncü şahıslara ait kredi veya taksitli kartların sanal – Mobil POS veya mail order olarak kullanılması sonrası kart sahibinin banka veya Yeni Ecza Deposu’ndan talep edeceği her türlü maddi tazminat talebinin Yeni Ecza Deposu’na ödeneceğini kabul eder.